Ημιανοπία / Ημιανοψία

 

fysiologiki  hemianopia
          Φυσιολογική Όραση                   Όραση με Ημιανοψία / Ημιανοπία

 

 

eksoplismos