Πρεσβυωπία

presvyopia                                                                           

Όραση με Πρεσβυωπία

 

 

eksoplismos