Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

AUTO KERATO -REFRACTOMETER KR-8100 – TOPCON

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο Topcon:

Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας