Δαλτωνισμός/Δυσχρωματοψία

fysiologiki  daltonismos
      Φυσιολογική Όραση                    Όραση με Δαλτωνισμό

Δαλτωνισμός ή Δυσχρωματοψία είναιη διαταραχή της όρασης κατά την οποία ο ασθενής δε μπορεί να διακρίνει ορισμένα χρώματα, όπως το πράσινο και το κόκκινο.

Ο δαλτωνισμός σπάνια οφείλεται σε τραυματισμούς και σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να θεραπευθεί. Συνήθως όμως είναι κληρονομικός και επομένως ανίατος.

Δεν είναι βαριά πάθηση, αλλά εμποδίζει τον άνθρωπο που την έχει να εξασκήσει μερικά επαγγέλματα, όπου χρησιμοποιούνται πράσινα ή κόκκινα σήματα (σιδηροδρομικός, ναυτικός, οδηγός αυτοκινήτων κλπ.). Πολύ συχνά ο άνθρωπος αγνοεί ότι πάσχει από δαλτωνισμό. Η διάγνωση γίνεται με την εξέταση με δεσμίδες έγχρωμων νημάτων ή έγχρωμων πινάκων. Εκτός από το δαλτωνισμό για το πράσινο ή το κόκκινο υπάρχει και η διαταραχή στην όραση του γαλάζιου (ακυανοψία).

Ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας διακρίνουμε διάφορες ανωμαλίες:

Χρωματικές ανωμαλίες: πρωτανωμαλία (για το κόκκινο χρώμα), δευτερανωμαλία (για το πράσινο), τριτανωμαλία (για το γαλάζιο)
Διχρωμασία
Αχρωματοψία, δηλαδή ολική τύφλωση σ' όλα τα χρώματα.
Η λέξη δαλτωνισμός προήρθε από τον Άγγλο φυσικό και χημικό Dalton. Αυτός περιέγραψε την πάθηση, από την οποία εξάλλου έπασχε και ο ίδιος.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον Δαλτωνισμό και την Δυσχρωματοψία.

 

 

eksoplismos