Μεταμορφοψία

fysiologiki  metamorfopsia
       Φυσιολογική Όραση                           Όραση με Μεταμορφοψία

Μεταμορφοψία καλείται η μεταβολή του σχήματος του ειδώλου που κοιτάμε. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της κεντρικής μας όρασης. Η παραμόρφωση του ειδώλου, η οποία συχνά γίνεται αντιληπτή κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, οφείλεται σε κάποια παθολογία της ωχράς κηλίδας. Η ωχρά κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και είναι υπεύθυνη για την ευκρινή μας όραση. Από την ακεραιότητα της εξαρτάται η δυνατότητα αναγνώρισης λεπτομερειών, όπως π.χ. η αναγνώριση ενος προσώπου ή το διάβασμα. Όταν δυσλειτουργεί η ωχρά κηλίδα η κεντρική όραση μειώνεται και συχνά εμφανίζεται παραμορφωμένη (μεταμορφοψία).

Παθήσεις της ωχράς που προκαλούν μεταμορφοψία:

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αποτελεί ίσως τη συνηθέστερη αιτία παραμόρφωσης της κεντρικής όρασης των ασθενών μας. Συνήθως η υγρή (εξιδρωματική) εκφύλιση είναι αυτή που συνεπάγεται την άθροιση υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα με επακόλουθη μεταμορφοψία.

Άλλες παθήσεις που παραμορφώνουν τη κεντρική όραση είναι:

η οπή της ωχράς κηλίδας
η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
το οίδημα της ωχράς κηλίδας (π.χ. λόγω σακχαρώδους διαβήτη ή φλεβικής απόφραξης αμφιβληστροειδούς)
η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια.

 

 

eksoplismos