Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

Μεταμορφοψία

fysiologiki  metamorfopsia
       Φυσιολογική Όραση                           Όραση με Μεταμορφοψία

Μεταμορφοψία καλείται η μεταβολή του σχήματος του ειδώλου που κοιτάμε. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της κεντρικής μας όρασης. Η παραμόρφωση του ειδώλου, η οποία συχνά γίνεται αντιληπτή κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, οφείλεται σε κάποια παθολογία της ωχράς κηλίδας. Η ωχρά κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και είναι υπεύθυνη για την ευκρινή μας όραση. Από την ακεραιότητα της εξαρτάται η δυνατότητα αναγνώρισης λεπτομερειών, όπως π.χ. η αναγνώριση ενος προσώπου ή το διάβασμα. Όταν δυσλειτουργεί η ωχρά κηλίδα η κεντρική όραση μειώνεται και συχνά εμφανίζεται παραμορφωμένη (μεταμορφοψία).

Παθήσεις της ωχράς που προκαλούν μεταμορφοψία:

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αποτελεί ίσως τη συνηθέστερη αιτία παραμόρφωσης της κεντρικής όρασης των ασθενών μας. Συνήθως η υγρή (εξιδρωματική) εκφύλιση είναι αυτή που συνεπάγεται την άθροιση υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα με επακόλουθη μεταμορφοψία.

Άλλες παθήσεις που παραμορφώνουν τη κεντρική όραση είναι:

η οπή της ωχράς κηλίδας
η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
το οίδημα της ωχράς κηλίδας (π.χ. λόγω σακχαρώδους διαβήτη ή φλεβικής απόφραξης αμφιβληστροειδούς)
η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια.

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας