Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

B-SCAN UD 1000- TOMEY

Β–Υπερηχογραφία Tomey:

Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις (2D), οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα. Ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας υπερήχων, παρέχει Β-scan διάγνωση, με ενσωματωμένη λειτουργία ζουμ, B-scan καθορισμό του αξονικού μήκους, με δυναμικό πολυεστιακό σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα σάρωσης σε κοντινή, μέση και μακρινή απόσταση σε σύγκριση με τα συνήθη συστήματα που παρέχουν μόνο εικόνες από μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

B-SCAN UD 1000- TOMEY

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας