Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

RETIMAX OCULAR ELECTROPHYSIOLOGY - CSO

Οπτική Ηλεκτροφυσιολογία Retimax:

Το Retimax είναι η νεότερη συσκευή για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος (CSO pending). Πραγματοποιεί μια αντικειμενική εξέταση βασισμένη στην ηλεκτροφυσιολογία του οφθαλμού και χρήσιμη για τη λειτουργική αποτίμηση των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Είναι ένα πλήρες σύστημα ηλεκτροφυσιολογίας ικανό να πραγματοποιεί ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα “ERG”, με διέγερση “Flash” και “Flicker”,Pattern ERG (PERG), προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού “VEP”,με διέγερση “Flash” και “Pattern” καθώς επίσης και SWEP ERG, ηλεκτροοφθαλμογράφημα “EOG” με αυτόματο πρωτόκολλο υπολογισμού “Arden Ratio”, ηλεκτρονυσταγμογράφημα (ENG). Χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταίας γενιάς ικανό να παρέχει στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την ηλικία των ασθενών για ERG, PERG, VEP και EOG, φορητό θόλο “Miniganfeld” για ERG και VEP, ιδανικό για παιδιά ή ασθενείς σε κλινήρης θέση, καθώς επίσης και “Multifocal” ERG, PERG και VEP.

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας