Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

Εξοπλισμος

Dye Solid State Green Laser (532 nm): Ειδικό Laser για την αντιμετώπιση παθήσεων του βυθού (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ρωγμές του αμφιβληστροειδούς και παθήσεις της ωχράς κηλίδας). VISULAS 532s – ZEISS
Οπτική Τομογραφία Συνοχής -OCT: Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με την ριζοσπαστική τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας…
Β–Υπερηχογραφία Tomey: Σύστημα απεικόνισης βολβού σε δύο διαστάσεις (2D), οπτικού νεύρου, εξοφθάλμιων μυών για την εξέταση οφθαλμών με θολά διαθλαστικά μέσα. Ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας υπερήχων, παρέχει Β-scan…
Ψηφιακή Κάμερα Βυθού & Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία: Σύστημα λήψης εικόνων του βυθού με ή χωρίς χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας (φλουορεσεϊνης) για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας.
Heidelberg Retina Tomography – HRT 3: Το HRT 3 είναι ένα σύστημα σάρωσης ομοεστιακού laser σχεδιασμένο για τη λήψη και ανάλυση τριδιάστατων εικόνων του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού. Επιτρέπει την…
Οπτικά Πεδία – Visual Fields: Αναλυτής στατικής περιμετρίας 745ii της εταιρείας Zeiss-Humphrey για ανάλυση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων με δυνατότητα B/Y περιμετρίας. SITA SWAP - ZEISS
Οπτική Ηλεκτροφυσιολογία Retimax: Το Retimax είναι η νεότερη συσκευή για την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος (CSO pending). Πραγματοποιεί μια αντικειμενική εξέταση βασισμένη στην ηλεκτροφυσιολογία του οφθαλμού και χρήσιμη για τη…
Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο Topcon: Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού.
Αυτόματο Ηλεκτρονικό Διαθλασίμετρο–Κερατόμετρο Canon: Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού. RK-F1 FULL AUTO REF-KERATOMETER - CANON
  Αυτόματο Ηλεκτρονικό Τονόμετρο Canon: Σύστημα μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, τελευταίας τεχνολογίας, με ειδική εφαρμογή στις διαθλαστικές επεμβάσεις και στην παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών.  FULL AUTO-TONOMETER TX-F – CANON
Αυτόματο Ηλεκτρονικό Φακόμετρο Tomey: Αυτόματο σύστημα μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών - πολυεστιακών - πρισμάτων) και ελέγχου των οπτικών τους κέντρων.
Φακόμετρο Topcon: Σύστημα μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών - πολυεστιακών - πρισμάτων).
Σχισμοειδής Λυχνία Haag-Streit: Σχισμοειδής λυχνία υψηλής ευκρίνειας για τον έλεγχο του πρόσθιου αλλά και του οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού.
Κορόμετρο Colvard: Μετρητής της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού με υπέρυθρο σύστημα αξιολόγησης και εφαρμογή στην εκτίμηση νευρολογικών διαταραχών καθώς και στον προεγχειρητικό έλεγχο για διαθλαστικές επεμβάσεις. COLVARD PUPILOMETER –…
Σελίδα 2 από 2

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας