Πιστοποιήσεις

 

We are certified under the international ISO 9001:2008 standard for the quality of our services. We are also pleased to announce that we are the first and only Health Unit in Greece that has the specvialized quality certificate EN15224:2012 for the quality management of our medical services.

  

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

15th EURETINA Congress - Nice - September 2015


 

48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο - 14-17 Μαΐου - Ολυμπία 


 Διεθνές Συνέδριο Femtosecond Laser Surgery, Μάιος 2015 Κάιρο Αιγύπτου


 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη ESCRS 2015 BARCELONA


 Χειμερινό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Καταρράκτη


 Δημοσιεύσεις Αισθητικής Οφθαλμολογίας και Οφθαλμοπλαστικής - Dr. Γ. Καλαντζής

Tags:

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας