Πιστοποιήσεις

 Το Eye Clinic είναι πιστοποιημένο με το διεθνές ISO 9001:2008 για την διαχείρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Επίσης έχουμε την χαρά να είμαστε η πρώτη και μόνη Μονάδα Υγείας στην Ελλάδα που έχει το εξειδικευμένο πρότυπο για μονάδες υγείας EN 15224:2012 για την διαχείρηση ποιότητας των Ιατρικών Υπηρεσιών μας.

 

 

 

iso9001-eyeclinic

iso15224-eyeclinic

Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη

Τι είναι η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη;

angiography1Η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη είναι μια απεικονιστική - διαγνωστική μέθοδος που, όπως και η φλουοραγγειογραφία, χρησιμοποιείται για την εξέταση του οπισθίου τμήματος του οφθαλμού, δηλαδή του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, των αγγείων του οφθαλμού και του οπτικού νεύρου. Για να γίνει είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση μιας ειδικής χρωστικής ουσίας (σαν σκιαγραφικό), που ονομάζεται ινδοκυανίνη. Η χρωστική αυτή περνάει από τα αγγεία του ματιού και τα σκιαγραφεί. Εκείνη τη στιγμή γίνεται συνεχής λήψη φωτογραφιών με ειδική φωτογραφική μηχανή (κάμερα βυθού). Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η διαβατότητα των αγγείων, η ταχύτητα ροής του αίματος, αναδεικνύονται τυχόν διαρροές και αποκαλύπτονται παθολογικά αγγεία.


Πως γίνεται η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη;

angiography2Με παρόμοιο τρόπο με τη φλουοραγγειογραφία. Αρχικά γίνεται ενστάλαξη κολλυρίων για να ανοίξει η κόρη του ματιού (μυδρίαση). Η διαστολή της κόρης γίνεται μετά από 15-30 λεπτά. Στη συνέχεια τοποθετείται φλεβοκαθετήρας στο χέρι του ασθενούς και γίνεται η έγχυση της χρωστικής. Ταυτόχρονα γίνεται συνεχής λήψη φωτογραφιών για περίπου 30' λεπτά.

Ποιά η διαφορά της ινδοκυανίνης από τη φλουορεσεϊνη; Πότε γίνεται η ινδοκυανίνη;

Λόγω των μοριακών διαφορών που έχουν οι δύο ουσίες διαφέρουν ως προς τα αγγεία που απεικονίζουν. Έτσι, με την φλουοραγγειογραφία γίνεται η μελέτη των αγγείων του αμφιβληστροειδούς ενώ με την ινδοκυανίνη γίνεται η μελέτη των αγγείων του χοριοειδούς. Ο χοριοειδής είναι ο χιτώνας που βρίσκεται κάτω από τον αμφιβληστροειδή και είναι πολύ πλούσιος σε αιμοφόρα αγγεία.


Όταν οι βλάβες που θέλουμε να μελετήσουμε δεν βρίσκονται επιφανειακά στον αμφιβληστροειδή αλλά πιο βαθιά στον χοριοειδή τότε χρειάζεται η αγγειογραφία με ινδοκυανίνη.

Πολλές φορές είναι απαραίτητες και οι δύο εξετάσεις για να γίνεται συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων και να παίρνουμε πληροφορίες για ολόκληρο το αγγειακό δίκτυο του οφθαλμού.

Η πιο συχνή εφαρμοφή της αγγειογραφίας με ινδοκυανίνη είναι η χοριοειδική νεοαγγείωση, μορφώματα χοριοειδούς και αποκολλήσεις του μελαγχρόου επιθηλίου.

 

 

SOCIALIZE

 

Τμήμα Αμφιβληστροειδούς και Ωχράς Κηλίδας